----- Kantine info ---------------
Hopelijk wordt het dit jaar weer een mooi tennisseizoen met veel inspanning op de banen en veel ontspanning in de kantine. Natuurlijk hoort hier dan wel een goede kantine bezetting bij. Om het allemaal nog wat duidelijker te maken staan de kantinediensten vanaf dit seizoen ook op de site. Dus als je lege diensten ziet en je hebt tijd aarzel dan niet en geef je op....
Kijk voor de kantinediensten hier
Om de zelfwerkzaamheid te bevorderen heeft het bestuur de opcenten regeling ingevoerd. (zie hieronder de uitleg) Het kan niet zo zijn dat het vele werk op het park en in de kantine steeds door dezelfde mensen wordt gedaan, dus voor een ieder geldt:

We moeten het met z'n allen doen.... !!!!

Opcentenregeling
Principe:
Het (standaard)bedrag aan contributie dat door elk seniorlid dient te worden betaald zal worden opgehoogd met een door het bestuur vast te stellen bedrag. Deze ophoging kan worden terugverdiend door het verrichten van een stuk --door het bestuur te bepalen-- zelfwerkzaamheid. Voor wie in het betreffende kalenderjaar niet de gevraagde bijdrage aan de daartoe vereiste zelfwerkzaamheid heeft geleverd vervalt het recht op teruggave.
Spelregels:
•   het bedrag van de opcentenregeling is door het bestuur vastgesteld op € 25,-
•   het bedrag zal tegelijk met de contributie worden geïnd
•   wie het opgehoogde bedrag niet betaalt komt niet in aanmerking voor een spelerspasje, zoals vastgelegd in het huishoudelijk reglement
•   het bedrag wordt terugbetaald, wanneer tenminste twee eenheden zelfwerkzaamheid zijn verricht; deze kunnen bestaan uit: 2x kantinedienst 2x tuin- of baanonderhoud 1x kantinedienst + 1x tuin- of baanonderhoud de
•   voorzitters van respectievelijk de beheercommissie en de kantinecommissie dragen zorg voor de registratie van de verrichte zelfwerkzaamheid
•   aan het einde van het seizoen krijgen rechthebbenden het bedrag op hun rekening teruggestort
Van deze regeling uitgezonderd zijn:
•   nieuwe leden (zij die in het betreffende kalenderjaar lid zijn geworden of lid worden gedurende dat jaar)
•   ondersteunende leden
•   leden die woonachtig zijn buiten Zeeland
•   bestuurs- en commissieleden (omdat zij zich -buiten de bedoelde werkzaamheden om- op geheel vrijwillige basis al meer dan voldoende inzetten voor het clubbelang)
Tenslotte:
Het bestuur denkt hiermee een bijdrage te leveren aan het herstel van de zelfwerkzaamheid binnen onze club en aan een eerlijker verdeling van de lasten. Immers..., naast het genieten van de lusten behoort ook het dragen van de lasten bij het lid (willen) zijn van een club. Het bestuur denkt daarbij naast de fysieke ook aan de financiële lasten. Bovendien..., zij/hij, die niet bereid is mede de lasten te dragen, levert door deze regeling in elk geval een bijdrage aan extra te maken kosten en/of gederfde inkomsten.
Sponsors
 
klik hier voor meer informatie
 
SponsorKliks
 
“SponsorKliks,
 
Kantine
 
Informatie
 
Inschrijven kantinedienst